Numărul accidentaţilor în muncă, în anul 2014

 

 

Judeţul Neamţ

Număr accidentaţi

 

      Total, din care:

52

            Mortal

12

            Incapacitate temporară de muncă

40

Accidente colective 

 

Număr de accidente

-

Număr accidentaţi - total

-

                 din care: mortal

 -

Rata accidentelor de muncă (‰)

-

   
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice