Numărul mediu al muncitorilor, pe activităţi ale economiei naţionale

la nivel de secţiune CAEN, în anul 2007

 

număr persoane

 

 Regiunea Nord – Est

Total economie

305752

     Agricultură, vânătoare şi silvicultură

12403

     Pescuit şi piscicultură

408

     Industrie

145814

    din care:

 

          Industrie extractivă

4997

          Industrie prelucrătoare

129868

          Energie electrică şi termică, gaze şi apă

10949

     Construcţii

40834

     Comerţ

40959

     Hoteluri şi restaurante

6319

     Transport, depozitare şi comunicaţii

21912

     Intermedieri financiare

258

     Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

7894

     Administraţie publică şi apărare

2038

     Învăţământ

7626

     Sănătate şi asistenţă socială

8215

     Celelalte activităţi ale economiei naţionale

11072

 

 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă – 2007