Numărul mediu al muncitorilor, pe activităţi ale economiei naţionale

la nivel de secţiune CAEN, īn  anul 2007

 

număr persoane

 

Judeţul Neamţ

Total economie

41696

Agricultură, vānătoare şi silvicultură

2430

Pescuit şi piscicultură

2

Industrie 

22933

    din care:

 

Industrie extractivă

323

Industrie prelucrătoare

21352

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

1258

Construcţii

6008

Comerţ

4564

Hoteluri şi restaurante

750

Transport, depozitare şi comunicaţii

1918

Intermedieri financiare

34

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

887

Administraţie publică şi apărare

534

Īnvăţămānt

434

Sănătate şi asistenţă socială

477

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

725

 

 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă