Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale - CAEN Rev.2

 persoane

Regiunea Nord - Est

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total  economie  

635939

599399

594035

563041

566390

564351

579134

592399

556601

499314

492185

505799

497928

499798

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

 

 

 

 

 

 

16500

17072

15129

15432

16324

16578

17106

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

177985

148967

127569

128894

133834

128558

126322

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă

 

 

 

 

 

 

 

6099

5343

4620

4533

4491

4312

4259

Industria prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

147844

121450

102429

104228

109817

106741

105435

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

 

 

 

 

 

 

9656

8878

7843

7131

6423

4523

3879

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

 

 

 

 

 

 

 

14386

13296

12677

13002

13103

12982

12749

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

55218

43635

34099

37483

40301

38058

36805

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 

 

 

 

 

97943

95369

87835

87955

89524

87451

87269

Transport şi depozitare

 

 

 

 

 

 

 

26190

25433

23213

22072

21850

21651

21009

Hoteluri şi restaurante

 

 

 

 

 

 

 

11629

12845

10348

10155

11165

11047

12159

Informaţii şi comunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

7081

6297

6106

6084

7790

8356

8636

Intermedieri financiare şi asigurări

 

 

 

 

 

 

 

9272

8917

8203

7805

7770

7443

7364

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

2913

3123

2616

2563

2510

2747

2403

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

9384

9160

7459

7754

8500

8497

8862

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

 

 

 

 

 

 

 

15962

16039

13653

14405

17938

18641

20655

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public1)

 

 

 

 

 

 

 

27446

29418

27526

25364

24561

24517

25142

Īnvăţămānt

 

 

 

 

 

 

 

68070

66892

64504

62061

61587

61573

62420

Sănătate şi asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

56613

61292

59455

52934

50427

50815

50959

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 

 

 

 

 

 

3927

5762

5698

5725

5874

6109

6858

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

6266

6380

5901

5499

5844

5887

5829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Romān de Informaţii etc.)

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă