Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale - CAEN Rev.2

 

 

 

 

 

 

număr persoane

Judeţul Neamţ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total  economie

98409

90081

91362

87208

87191

87278

85315

86530

81943

73579

73301

74004

73762

73852

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

 

 

 

 

 

 

3087

3475

2770

2899

2903

3168

3343

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

28376

25456

20196

20579

21373

20858

20213

   din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă

 

 

 

 

 

 

 

385

439

320

338

383

359

387

Industria prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

25375

22475

17562

17984

18830

18632

17724

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

 

 

 

 

 

 

1052

1019

951

907

827

570

777

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

 

 

 

 

 

 

 

1564

1523

1363

1349

1333

1297

1325

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

6737

5755

5154

5758

5661

5490

5332

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 

 

 

 

 

17001

14054

14339

14750

14813

14759

15083

Transport şi depozitare

 

 

 

 

 

 

 

2947

3069

2788

2668

2366

2479

2544

Hoteluri şi restaurante

 

 

 

 

 

 

 

1627

1775

1521

1451

1609

1720

1929

Informaţii şi comunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

733

820

713

780

987

914

816

Intermedieri financiare şi asigurări

 

 

 

 

 

 

 

1428

1335

1353

1230

1239

1144

1097

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

450

576

467

439

462

501

423

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

1347

1390

1169

1212

1186

1281

1243

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

 

 

 

 

 

 

 

1811

2405

2351

2260

2670

2610

2977

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public1)

 

 

 

 

 

 

 

4523

4679

4335

3911

3759

3664

3666

Īnvăţămānt

 

 

 

 

 

 

 

8924

8516

8158

8090

7963

7976

8011

Sănătate şi asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

6512

7230

7078

6127

5808

6077

5877

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 

 

 

 

 

 

363

681

694

706

714

732

764

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

664

727

493

442

491

389

534

 

 

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Romān de Informaţii etc.)

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă