150 ANI DE STATISTICA OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

 

"Credem cu seriozitate că statistica este, pentru cei care o posedă, o preţioasă avere naţională...Statistica este singurul tărâm sigur pe care un guvern prevăzător trebuie să-şi întemeieze raţiunea reformelor sale"

.
                                                                                                            Dionisie Pop Martian

 

La 12 iulie 1859, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza semnează Ordonanţa de înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, marcând actul de naştere al statisticii oficiale în România. De-a lungul timpului, statistica oficială, una dintre primele instituţii publice apărute în România după Unire şi, totodată, unul dintre cele mai vechi oficii statistice din Europa, a cunoscut evoluţii şi reorganizări, schimbându-şi succesiv numele, fără a se abate însă de la principiile respectului faţă de adevăr şi probitatea demersurilor sale, păstrându-şi statutul de principal instrument de cunoaştere şi evaluare a realităţilor ţării, care oferă, prin informaţii şi date statistice, baza necesară autorităţilor, agenţilor economici, întregii societăţi în elaborarea şi punerea în practică a unor programe realiste de guvernare, de dezvoltare economică şi socială.

 

La 150 de ani de existenţă şi activitate, statistica oficială contribuie prin aportul de date şi informaţii, prin rezultatul perfecţionării instrumentarului de lucru şi al metodologiilor, la susţinerea eforturilor naţionale de realizare a unor reforme structurale, a dezvoltării economico-sociale, a modernizării societăţii româneşti. În plus, prin eforturile susţinute din ultimii ani, statistica oficiala românească a devenit parte a statisticii oficiale a Comunităţii Europene ( EUROSTAT ) contribuind activ la dezvoltarea şi consolidarea acesteia.

 

Cu prilej aniversar,  Direcţia Regională de Statistică Neamţ doreşte să mulţumească în mod deosebit tuturor furnizorilor de date: persoane fizice, agenţi economici, organizaţii şi instituţii fără de care cercetarea statistică nu ar fi posibilă şi sperăm la o colaborare viitoare la fel de fructuoasă. Mulţumim, de asemenea, tuturor utilizatorilor de date statistice, care prin interesul manifestat, dau utilitate muncii noastre şi dorim să-i asigurăm că vor găsi oricând în Direcţia Regională de Statistică Neamţ un partener capabil să răspundă, cu promptitudine, la toate solicitările de date statistice.

 

Tuturor statisticienilor, care prin munca lor susţinută şi prin rezultatele deosebite, au dat valoare şi credibilitate statisticii oficiale, le mulţumim si le urăm un călduros „La mulţi ani !”.