Structura populaţiei ocupate1), pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2 şi pe grupe de vārstă, īn anul 2014

 

Regiunea Nord - Est

Total

populaţie

ocupată

(mii persoane)

din care, īn vārstă de muncă (%)

65 ani

şi peste

(%)

Total

15 - 64

ani

grupe de vārstă (ani)

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Total

1546

92,6

7,8

21,0

27,2

21,1

15,5

7,4

Agricultură, silvicultură şi pescuit

757

85,2

10,5

15,7

22,3

16,9

19,8

14,8

Industria extractivă

2)

100,0

2,2

19,8

48,6

25,0

4,4

-

Industria prelucrătoare

165

99,9

2,9

18,8

33,4

30,5

14,3

0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

8

100,0

-

8,5

48,6

29,2

13,7

-

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

9

100,0

4,3

6,2

44,4

29,3

15,8

-

Construcţii

108

99,7

9,4

26,5

30,9

22,5

10,4

0,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

158

99,8

7,4

33,1

29,4

21,7

8,2

0,2

Transport şi depozitare

50

99,8

2,4

23,2

36,9

25,7

11,6

0,2

Hoteluri şi restaurante

25

100,0

15,0

38,5

30,5

12,7

3,3

-

Informaţii şi comunicaţii

17

93,3

6,1

46,6

14,7

16,9

9,0

6,7

Intermedieri financiare şi asigurări

10

100,0

4,7

49,4

27,4

14,6

3,9

-

Tranzacţii imobiliare

2)

100,0

13,9

8,6

37,7

31,2

8,6

-

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

19

100,0

4,1

45,5

14,4

23,0

13,0

-

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

13

99,6

1,5

25,1

35,0

31,0

7,0

0,4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

49

99,8

2,1

29,2

33,7

21,7

13,1

0,2

Īnvăţămānt

58

99,7

2,4

20,9

30,5

30,0

15,9

0,3

Sănătate şi asistenţă socială

54

99,6

-

18,6

39,7

27,2

14,1

0,4

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

2)

100,0

4,1

30,7

14,6

27,2

23,4

-

Alte activităţi ale economiei naţionale

35

100,0

10,2

24,6

31,2

26,7

7,3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Datele pentru anul 2014 au fost calculate īn funcţie de populaţia rezidentă avānd īn vedere criteriul reşedinţei obişnuite, īn condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensămāntului Populaţiei şi al

Locuinţelor - 2011.

2) Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.

 

  

continuare

Din total,

femei

(%)

din care, īn vārstă de muncă (%)

 

65 ani şi

peste

(%)

 

Regiunea Nord - Est

Total

15 - 64

ani

grupe de vārstă (ani)

15-24

25 -34

35-44

45-54

55-64

45,9

42,0

3,3

9,5

12,4

9,5

7,3

3,9

Total

47,3

39,4

4,3

7,1

10,2

7,5

10,3

7,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

4,8

4,8

-

-

2,3

-

2,5

-

Industria extractivă

43,4

43,4

1,3

8,9

14,2

14,6

4,4

-

Industria prelucrătoare

16,4

16,4

-

0,6

6,2

8,1

1,5

-

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

33,3

33,3

-

1,4

19,4

5,6

6,9

-

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4,7

4,7

0,2

1,3

1,4

1,4

0,4

-

Construcţii

55,6

55,5

4,5

19,0

16,8

11,7

3,5

0,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

10,9

10,9

0,1

3,0

4,4

2,5

0,9

-

Transport şi depozitare

59,7

59,7

9,2

20,4

19,7

9,1

1,3

-

Hoteluri şi restaurante

34,8

30,4

1,3

14,1

6,5

5,8

2,7

4,4

Informaţii şi comunicaţii

75,4

75,4

0,5

35,9

26,0

10,7

2,3

-

Intermedieri financiare şi asigurări

48,6

48,6

13,9

-

27,8

2,0

4,9

-

Tranzacţii imobiliare

62,5

62,5

3,2

31,8

5,5

14,8

7,2

-

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

21,2

20,8

-

7,3

7,9

4,3

1,3

0,4

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

32,5

32,3

1,0

4,9

13,2

7,1

6,1

0,2

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

76,3

76,1

2,3

16,4

24,3

21,9

11,2

0,2

Īnvăţămānt

82,4

82,4

-

14,6

34,1

21,6

12,1

-

Sănătate şi asistenţă socială

37,8

37,8

4,1

9,7

7,8

14,2

2,0

-

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

76,7

76,7

9,8

20,8

21,4

20,3

4,4

-

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă īn gospodării (AMIGO) - 2014