Structura populaţiei ocupate1), după statutul profesional, pe grupe de vārstă,

sexe şi medii, īn anul 2014

 

Regiunea Nord - Est
Statutul profesional

Total

populaţie

ocupată

(mii persoane)

din care, īn vārstă de muncă (%)

65 ani

şi

peste

(%)

Total

15 - 64

ani

grupe de vārstă (ani)

        15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Total

1546

92,6

             7,8

21,0

27,2

21,1

15,5

7,4

Salariat

717

99,8

             4,8

26,7

31,5

25,7

11,1

0,2

Patron

12

97,7

             1,2

8,6

49,1

21,4

17,4

2,3

Lucrător pe cont propriu

469

82,6

             3,0

10,7

25,4

20,5

23,0

17,4

Lucrător familial neremunerat

348

91,0

           20,7

23,8

19,9

12,5

14,1

9,0

 

Masculin

Total

836

93,7

            8,3

21,4

27,4

21,5

15,1

6,3

Salariat

388

99,8

            4,5

26,5

30,2

26,2

12,4

0,2

Patron

9

97,9

            1,5

6,9

53,3

18,8

17,4

2,1

Lucrător pe cont propriu

334

84,9

            3,1

11,1

27,2

21,0

22,5

15,1

Lucrător familial neremunerat

105

98,5

          39,9

36,3

14,9

5,7

1,7

1,5

 

Feminin

Total

710

91,4

            7,2

20,7

27,0

20,7

15,8

8,6

Salariat

329

99,9

            5,2

26,8

33,0

25,1

9,8

0,1

Patron

2)

96,8

                -

15,3

32,6

31,5

17,4

3,2

Lucrător pe cont propriu

135

77,1

            2,9

10,0

21,0

19,0

24,2

22,9

Lucrător familial neremunerat

243

87,7

          12,4

18,4

22,1

15,4

19,4

12,3

 

Urban

Total

584

99,4

            3,9

25,9

30,4

26,0

13,2

0,6

Salariat

509

99,9

            3,3

26,6

31,2

26,6

12,2

0,1

Patron

10

98,4

            1,5

8,8

50,6

19,9

17,6

1,6

Lucrător pe cont propriu

55

96,2

            5,5

23,5

22,5

23,7

21,0

3,8

Lucrător familial neremunerat

10

93,6

          25,8

24,8

10,7

16,3

16,0

6,4

 

Rural

Total

962

88,5

     10,2

18,1

25,3

18,1

16,8

11,5

Salariat

208

99,7

            8,3

26,9

32,3

23,6

8,6

0,3

Patron

2)

95,1

                -

7,5

43,6

27,2

16,8

4,9

Lucrător pe cont propriu

414

80,8

            2,7

9,0

25,8

20,0

23,3

19,2

Lucrător familial neremunerat

338

90,9

          20,5

23,8

20,2

12,4

14,0

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Datele pentru anul 2014 au fost calculate īn funcţie de populaţia rezidentă avānd īn vedere criteriul reşedinţei obişnuite, īn condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive

ale Recensămāntului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.

2) Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate. 

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă īn gospodării (AMIGO) - 2014