Structura populaţiei ocupate1), după nivelul de instruire, pe grupe de vārstă şi pe sexe, īn anul 2014

 

Regiunea Nord - Est
Nivel de instruire

Total

populaţie

ocupată

(mii persoane)

din care, īn vārstă de muncă(%):

65 ani şi peste

(%)

Total

15 - 64

ani

grupe de vārstă (ani)

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 

Total

Total

1546

92,6

7,8

21,0

27,2

21,1

15,5

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior

186

99,2

3,4

36,5

28,2

20,2

10,9

0,8

Mediu

795

98,3

7,3

20,0

32,1

25,6

13,3

1,7

     Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri

41

97,1

1,9

18,6

38,0

21,6

17,0

2,9

     Liceal

443

99,0

8,7

21,8

32,6

26,6

9,3

1,0

     Profesional

311

97,5

6,1

17,7

30,6

24,8

18,3

2,5

Scăzut

565

82,4

9,9

17,4

19,9

15,1

20,1

17,6

     Gimnazial

478

88,2

10,6

18,7

22,1

16,6

20,2

11,8

     Primar sau fără şcoală absolvită

87

50,9

6,3

10,0

8,3

6,6

19,7

49,1

 

Feminin

Total

710

91,4

7,2

20,7

27,0

20,7

15,8

8,6

Superior

93

99,5

3,5

36,3

30,9

19,5

9,3

0,5

Mediu

342

98,9

7,5

21,1

33,4

25,8

11,1

1,1

     Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri

27

98,2

2,5

21,1

44,9

15,1

14,6

1,8

     Liceal

212

99,2

9,1

21,0

32,3

27,8

9,0

0,8

     Profesional

103

98,5

5,4

21,2

33,0

24,4

14,5

1,5

Scăzut

275

79,3

8,1

14,9

17,6

14,7

24,0

20,7

     Gimnazial

226

87,0

8,7

16,8

20,4

17,1

24,0

13,0

     Primar sau fără şcoală absolvită

49

44,0

5,2

6,1

5,1

3,7

23,9

56,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Datele pentru anul 2014 au fost calculate īn funcţie de populaţia rezidentă avānd īn vedere criteriul reşedinţei obişnuite, īn condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensămāntului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă īn gospodării (AMIGO) - 2014