Structura populaţiei1), după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă,

sexe şi medii, în anul 2014

procente

Regiunea Nord - Est
Grupe de vârstă

Total
populaţie

Persoane active

Persoane
inactive

Total

Ocupate

Şomeri2)

Total

100,0

49,4

47,3

2,1

50,6

Sub 15 ani

100,0

-

-

-

100,0

15 – 64 ani

din care:

100,0

69,9

66,8

3,1

30,1

15 - 24 ani

100,0

33,4

29,3

4,1

66,6

25 - 34 ani

100,0

83,6

78,9

4,7

16,4

35 - 44 ani

100,0

87,7

85,8

2,7

11,5

45 - 54 ani

100,0

84,2

81,0

3,2

15,8

55 - 64 ani

100,0

57,1

56,0

1,1

42,9

65 ani şi peste

100,0

21,1

21,1

-

78,9

 

Masculin

Total

100,0

54,2

51,5

2,7

45,8

Sub 15 ani

100,0

100,0

15 – 64 ani

din care:

100,0

75,1

71,2

3,9

24,9

15 - 24 ani

100,0

37,5

32,4

5,1

62,5

25 - 34 ani

100,0

89,2

82,4

6,8

10,8

35 - 44 ani

100,0

93,0

89,7

3,3

7,0

45 - 54 ani

100,0

88,5

85,6

2,9

11,5

55 - 64 ani

100,0

63,8

62,3

1,5

36,2

65 ani şi peste

100,0

23,8

23,8

-

76,2

 

Feminin

Total

100,0

44,6

43,1

1,5

55,4

Sub 15 ani

100,0

-

-

-

100,0

15 – 64 ani

din care:

100,0

64,5

62,1

2,4

35,5

15 - 24 ani

100,0

28,9

25,8

3,1

71,1

25 - 34 ani

100,0

77,5

75,0

2,5

22,5

35 - 44 ani

100,0

83,7

81,6

2,1

16,3

45 - 54 ani

100,0

79,6

76,0

3,6

20,4

55 - 64 ani

100,0

51,1

50,4

0,7

48,9

65 ani şi peste

100,0

19,2

19,2

80,8

 

Urban

Total

100,0

46,7

42,9

3,8

53,3

Sub 15 ani

100,0

100,0

15 – 64 ani

din care:

100,0

65,6

60,3

5,3

34,4

15 - 24 ani

100,0

20,9

14,2

6,7

79,1

25 - 34 ani

100,0

85,5

77,3

8,2

14,5

35 - 44 ani

100,0

91,8

86,7

5,1

8,2

45 - 54 ani

100,0

85,1

79,8

5,3

14,9

55 - 64 ani

100,0

38,3

36,5

1,8

61,7

65 ani şi peste

100,0

1,9

1,9

-

98,1

 

Rural

Total

100,0

51,2

50,4

0,8

48,8

Sub 15 ani

100,0

-

-

-

100,0

15 – 64 ani

din care:

100,0

73,4

72,0

1,4

26,6

15 - 24 ani

100,0

41,4

38,9

2,5

58,6

25 - 34 ani

100,0

81,9

80,3

1,6

18,1

35 - 44 ani

100,0

86,2

85,2

1,0

13,8

45 - 54 ani

100,0

83,5

82,1

1,4

16,5

55 - 64 ani

100,0

75,6

75,2

0,4

24,4

65 ani şi peste

100,0

31,1

31,1

68,9

 

 

 

 

 

 

1) Datele pentru anul 2014 au fost calculate în funcţie de populaţia rezidentă având în vedere criteriul reşedinţei obişnuite, în condiţii de comparabilitate cu

rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.

2) Conform definiţiei internaţionale (BIM = Biroul Internaţional al Muncii)

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2014