Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

 

Regiunea Nord - Est

Numărul

locuitorilor

Locuitori/km2

29 decembrie 1930

2252463

61,1

25 ianuarie 1948

2373834

64,4

21 februarie 1956

2781871

75,5

15 martie 1966

3144296

85,3

5 ianuarie 1977

3451497

93,7

7 ianuarie 1992

3751783

101,8

18 martie 2002

3674367

99,7

20 octombrie 20111)

3302217

89,6

 1) Populaţie rezidentă (stabilă)