Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Neamt
 Primăria Municipiului Piatra-Neamt
 Consiliul Judeţean Neamt
 Camera de Comert si Industrie Neamt
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est
 Alte legaturi
 
 
 

Judetul Neamt - repere geografice


Judeţul Neamţ este situat în partea central-estică a României şi se suprapune parţial, Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovenesc.

Suprafaţa judeţului Neamţ este de 5896 km2, ceea ce reprezintă 2,5% din teritoriul României.

Limitele geografice ale judeţului Neamţ sunt date de: judeţul Suceava – la Nord; judeţele Vaslui şi Iaşi – la Est; judeţul Bacău – la Sud; judeţul Harghita – la Vest.

Reşedinţa judeţului Neamţ este Municipiul Piatra Neamţ.

Principalele unităţi de relief sunt dispuse în trepte cu înălţimi ce descresc de la vest spre est – 1907 m în vârful Ocolaşul Mare din muntele Ceahlău şi 180 m în lunca Siretului.

Munţii constituie principala unitate de relief (51% din suprafaţa judeţului).

Unitatea subcarpatică, situată la est de aria montană, cuprinde, pe teritoriul judeţului, depresiunile Neamţ, Cracău – Bistriţa şi o parte din depresiunea Tazlău.

Unitatea de podiş apare distinct la est de Subcarpaţi.

Principalul râu este Bistriţa, având o lungime pe teritoriul judeţului de 118,0 km, urmat de râul Moldova (70,0 km), Cracău (58,0 km), Ozana (54,0 km), Siret (42,1 km). În regimul de alimentare, apele subterane au o pondere de 15-30%, iar cele din topirea zăpezii între 30-40%.

Lacurile sunt în întregime artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe (hidroenergetice, atenuare viituri, irigaţii, piscicultură, rezervă de apă, agrement). Prin suprafaţă (3120 ha) şi volum (cca. 1230 milioane mc brut), lacul Izvoru Muntelui de lângă oraşul Bicaz este cel mai important.

Armonia formelor de relief şi diversitatea resurselor naturale ale acestui ţinut conturează profilul economic al judeţului Neamţ. Potenţialul energetic al râurilor, întinsele suprafeţe de păduri, păşuni şi fâneţe naturale, bogăţia şi diversitatea materialelor de construcţii din zona montană, terenurile bune pentru agricultură din partea de est a judeţului constituie surse importante ce au fost puse în valoare şi au contribuit la crearea unei structuri economice armonioase.

 Baze de date statistice
 TEMPO-Onlinetutorial 
 Indicele preturilor de consum
 eDemos - Sistem informaţional statistic în profil teritorial
 Indicatori de dezvoltare durabilă
 Catalogul publicatiilor si serviciilor 2014 
Oferta si formularul de comanda publicatii statistice, editia 2014 
Calendarul comunicatelor de presa INS

Comunicate de presă INS -online

Incheierea proiectului PODCA - INS anunta incheierea proiectului "Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative" ... Cod SMIS 26932 in cadrul Programului Operational - Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013

 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA