Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Neamt
 Primăria Municipiului Piatra-Neamt
 Consiliul Judeţean Neamt
 Camera de Comert si Industrie Neamt
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est
 Alte legaturi
 
 
 

Regiunea de dezvoltare NORD - EST - breviar statistic


 
Breviarul statistic REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST valorifică fondul de date statistice disponibil în profil teritorial (TOTAL–România, Macroregiunea DOI, Regiunea de dezvoltare Nord-Est şi judeţele care fac parte din regiune).
Sunt prezentate date statistice şi informaţii referitoare la evoluţia economico-socială în perioada 2010-2014 pentru indicatori statistici privind: organizarea administrativă a teritoriului, populaţia, forţa de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, locuinţele, protecţia socială a şomerilor, asigurări sociale, asistenţă socială, sănătate, educaţie, cultură, sport, conturi naţionale, cercetare, inovare, agricultură şi silvicultură, activitatea întreprinderii, transporturi, poştă şi telecomunicaţii, turism, finanţe, justiţie.
 Baze de date statistice
 TEMPO-Onlinetutorial 
 Indicele preturilor de consum
 eDemos - Sistem informaţional statistic în profil teritorial
 Indicatori de dezvoltare durabilă
 Catalogul publicatiilor si serviciilor 2014 
Oferta si formularul de comanda publicatii statistice, editia 2014 
Calendarul comunicatelor de presa INS

Comunicate de presă INS -online

Incheierea proiectului PODCA - INS anunta incheierea proiectului "Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative" ... Cod SMIS 26932 in cadrul Programului Operational - Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013

 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA