Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Neamt
 Primăria Municipiului Piatra-Neamt
 Consiliul Judeţean Neamt
 Camera de Comert si Industrie Neamt
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est
 Alte legaturi
 
 
 

Anuarul statistic al judetului Neamt


Noutăţi editoriale: Anuarul Statistic al judeţului NEAMŢ 2016

            Anuarul statistic al judeţului NEAMŢ – ediţia 2016 – lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice – conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a judeţului în perioada 2009-2014. Seriile de date sunt structurate pe capitole şi cuprind principalele informaţii cu privire la: organizarea administrativ-teritorială, populaţie, economie etc. În fiecare capitol din anuar sunt prezentate sursele de date, notele metodologice privind sfera de cuprindere şi modul de determinare a indicatorilor statistici.

Anuarul, în format tipărit, poate fi achiziţionat pentru 90 lei. Versiunea electronică se poate descărca de aici.

 
            Un anuar statistic se distinge între publicaţiile statistice, în primul rând, prin dimensiunea lui, fiind de departe lucrarea cea mai amplă şi complexă, atât sub aspectul numărului de indicatori şi al volumului de date pe care le conţine, cât şi al diversităţii informaţiilor.
           În al doilea rând, anuarul, prin definiţie, este publicaţia de bază care oferă utilizatorului datele statistice agregate, validate şi structurate ce atestă rezultatele activităţii economice şi sociale pentru anul de referinţă, în comparaţie cu cele ale altor ani prezentaţi în succesiunea seriilor de timp, în condiţii comparabile din punct de vedere metodologic.
           În al treilea rând, o caracteristică esenţială a anuarului statistic constă în consecvenţa şi stabilitatea indicatorilor şi datelor statistice, cunoscută sub sintagma continuitatea seriilor de timp, ceea ce asigură condiţiile necesare cunoaşterii şi analizei retrospective a modului în care au evoluat fenomenele şi procesele cele mai importante.
 Baze de date statistice
 TEMPO-Onlinetutorial 
 Indicele preturilor de consum
 eDemos - Sistem informaţional statistic în profil teritorial
 Indicatori de dezvoltare durabilă
 Catalogul publicatiilor si serviciilor 2014 
Oferta si formularul de comanda publicatii statistice, editia 2014 
Calendarul comunicatelor de presa INS

Comunicate de presă INS -online

Incheierea proiectului PODCA - INS anunta incheierea proiectului "Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative" ... Cod SMIS 26932 in cadrul Programului Operational - Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013

 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA