Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Neamt
 Primăria Municipiului Piatra-Neamt
 Consiliul Judeţean Neamt
 Camera de Comert si Industrie Neamt
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est
 Alte legaturi
 
 
 

Despre Judetul Neamt - repere istorice


După anul 106 d.H., trupele romane trec la est de Carpaţi şi distrug fortificaţiile din zona actualei localităţi Piatra Neamţ.

În zona Bâtca Doamnei - Piatra Neamţ, unde, peste antica Petrodava, s-a ridicat o fortificaţie feudală, în anul 1200 exista o comunitate de agricultori şi meşteşugari.

În anul 1241 are loc o mare invazie tătărască.

La Hindău, astăzi satul Ghindăoani, comuna Ghindăoani, în anul 1395 sunt înfrânte oştile maghiare conduse de Sigismund de Luxemburg.

În anul 1402, într-un document al lui Alexandru cel Bun, este menţionat ţinutul Neamţ.

În anul 1404 este menţionat documentar ţinutul Romanului.

Anul 1466 este anul atestării plutăritului pe Valea Bistriţei.

La 26 iulie 1476, la Războieni, Ştefan cel Mare a suferit o înfrângere din partea trupelor otomane conduse de sultanul Mahomed al II-lea.

Pentru anul 1672, documentele vremii consemnează existenţa unei puternice comunităţi săseşti la Târgu Neamţ şi a uneia armeneşti la Roman.

Ultimul act al rezistenţei eteriste se consumă, în anul 1821, la Secu, în zona dealurilor subcarpatice din apropierea oraşului Târgu Neamţ.

În anul 1841, cărturarul Gheorghe Asachi înfiinţează prima „moară mecanică” de hârtie din Moldova la Piatra Neamţ.

Inginerul Carol Mihalic de Hodociu înfiinţează, în anul 1857, la Tarcău, o fabrică de praf de puşcă.

Pe data de 26 martie 1867, Mihai Eminescu inspectează Şcoala de Fete nr. 1 din Roman.

În anul 1869 este dată în folosinţă linia ferată Roman – Iţcani.

Din anul 1880 începe să funcţioneze, la Roman, Şcoala de meserii, una dintre cele mai vechi şcoli profesionale din ţară.

În anul 1891 este dată în exploatare linia ferată Bacău – Piatra Neamţ.

În anul 1898 se înfiinţează primele biblioteci populare pe lângă şcolile primare rurale.

În anul 1900 se înfiinţează, cu capital belgian, fabrica de zahăr Roman, care exporta anual 3000 de tone de zahăr.

În anul 1908, Gustav Eichler înfiinţează fabrica de hârtie şi mucava din Piatra Neamţ.

În fostele judeţe Neamţ şi Roman, în anul 1913, funcţionau 29 de cercuri culturale.

În luna octombrie 1919, pe lângă Liceul „Petru Rareş” din Piatra Neamţ se constituie prima Asociaţie Sportivă, cu secţii de atletism şi fotbal. De asemenea, ia fiinţă şi echipa de fotbal Ceahlăul, având în componenţă elevi ai liceului.

Judeţul Neamţ asigura, în anul 1933, 24,7% din producţia industriei lemnului din România.

În anul 1954 se inaugurează hidrocentrala de la Bicaz.

În anul 1958 se înfiinţează Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ.

În anul 1959 se înfiinţează Fabrica de ciment de la Bicaz.

În perioada 1961 – 1975 se dezvoltă o puternică reţea hotelieră.

 Baze de date statistice
 TEMPO-Onlinetutorial 
 Indicele preturilor de consum
 eDemos - Sistem informaţional statistic în profil teritorial
 Indicatori de dezvoltare durabilă
 Catalogul publicatiilor si serviciilor 2014 
Oferta si formularul de comanda publicatii statistice, editia 2014 
Calendarul comunicatelor de presa INS

Comunicate de presă INS -online

Incheierea proiectului PODCA - INS anunta incheierea proiectului "Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative" ... Cod SMIS 26932 in cadrul Programului Operational - Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013

 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA